Overblijven of tussenschoolse opvang

Overblijven

Het overblijven wordt op De Violier verzorgd door een vaste groep ouders. Zij worden jaarlijks geschoold, onder andere in Kanjer en EHBO.

 

 

1 kind

2 kinderen

3 kinderen of meer

 

4 dagen per week

200,00

390,00 (200+190)

570,00 (200+190+180)

 

3 dagen per week

150,00

295,00

427,50

 

2 dagen per week

100,00

195,00

285,00

 

1 dag in de week

  50,00

  97,50

142,50


  • Een vaste groep ouders houdt toezicht. Jaarlijks vindt scholing plaats.
  • Mocht uw kind voor het eerst, of incidenteel overblijven meld dit dan altijd duidelijk bij de groepsleerkracht, zodat deze dit weer door kan geven aan de overblijfouders.
  • Overblijven is alleen voor kinderen van de ouders die tussen de middag echt geen opvang kunnen regelen vanwege het werk.
  • De kosten zijn laag omdat we de overblijf tot op heden met een groep “eigen” ouders hebben kunnen regelen.
  • Voor het overblijven moeten de kinderen zelf eten en drinken meenemen. Elders vindt u hierover meer informatie.
  • De betaling kan per keer ( 2,00 ), via een strippenkaart ( 15,00 of 30,00) of per jaar. Het per jaar betalen is verreweg de goedkoopste manier. 
  • Let op! Voor het "per jaar" betalen geldt echter wel dat uw kind op vaste dagen moet overblijven!

In de nieuwsbrief aan het einde van het jaar staan alle noodzakelijke gegevens.

De kosten van het overblijven vindt u in bovenstaande tabel.

De geïnde gelden worden onder meer ingezet t.b.v. kosten overblijfouders, de scholing, aanschaf van diverse sport- en spelmaterialen en t.g.v. het plein.

Voor meer informatie en ons overblijf protocol klik hier.

Meest gezocht