Medezeggenschapsraad

Met enkele ouders en personeelsleden van De Violier vormen wij de Medezeggenschapsraad (MR). Een wettelijk verplicht orgaan voor iedere school met als doel de openheid en onderling overleg in de school te bevorderen. We adviseren en controleren en denken mee vanuit de belangen van ouders en personeel om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en personeel te creëren. Dit doen we door voorstellen van het schoolbestuur en de directie te bespreken en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht. We zijn een klankbord voor zowel ouders als personeelsleden.

Waar vergaderen we zoal over?

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. In ons jaarplan ziet u de onderwerpen die we bespreken. We hebben het bijvoorbeeld over:

  • De visie en toekomstplannen van de school
  • Het school- en jaarplan
  • Verbeteringen in het onderwijs
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • Arbo-zaken en veiligheid op de school 
  • De inhoud en het opstellen van het jaarverslag

Contact?

Bent u nieuwsgierig wat er besproken wordt of heeft u aandachtspunten die u ons wilt meegeven? Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mrdevioliervaassen@gmail.com


Wij stellen ons voor [klik hier]
Jaarplan [klik hier]

Jaarverslag [klik hier]