In verband met de verscherpte regelgeving rond de leerplichtwet en de controle van de schooladministratie verzoeken wij u dringend om uw vakanties volgens de in de jaarplanning aangegeven periodes te plannen.
Het verlengen van vakanties vanwege goedkopere boekingen en dergelijke is geen reden om van de bovenstaande perioden af te wijken.
Vanwege het leerplichtprotocol, zie voor toelichting Verzuim protocol Epe, worden alle aanvragen (anders dan regulier verlof vanwege begrafenis, jubilea, of bruiloft) gemeld bij/voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn.
Ook voor de 4-jarigen geldt dat we ze graag zoveel mogelijk op school zien.