Groep 7

juffrouw Esther 

Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de thuiswerkperiode kunt u ten alle tijden een mail versturen naar de  leerkracht ewegter@de-violier.nl 

Voor dringende vragen kunt u Esther, vanaf 17 maart, door de weeks tussen 9 uur en 11 uur telefonisch bereiken op: 06-191 85 958