Waarom een gebedsgroep?

De school is een plek waar je kind veel is en waar het een groot deel van zijn/haar jonge leventje doorbrengt.
Een goed leef/schoolklimaat waar veiligheid en geborgenheid is voor je kind, goed onderwijs en een fijne omgang met leeftijdsgenootjes zijn hierin van essentieel belang. Maar ook zorg voor leerkrachten, de vrijwilligers in en om de school, fijne schoolse (neven-) activiteiten horen daarbij. Dat de Violier een christelijke school is, is niet voor niks. Het recht van bestaan is ook een recht op een eigen identiteit binnen de school.

Gebed voor al deze bovenstaande dingen zorgt voor betrokkenheid, zorg dragen, meeleven met elkaar en vooral het erkennen dat we in die zorg afhankelijk zijn van onze Hemelse Vader.

Wat doen we als gebedsgroep?:

Als gebedsgroep bidden we samen met moeders/betrokkenen van de Violier en de Mozaïek. Dit is 1 x per drie weken op een ochtend, de éne keer op de Violier, de andere keer op de Mozaïek.

Als eerste nemen we op deze ochtend de tijd om te bidden voor de kinderen. Zo wordt er elk jaar tenminste 1x expliciet voor dit kind gebeden. We geloven dat het goed is als deze namen genoemd worden bij God. Niet omdat ze niet bekend zijn bij God, maar omdat het goed is dat er voor elk kind gebeden wordt.

Daarnaast bidden we altijd voor de directeur, de leerkrachten en de vrijwilligers (luizenmoeders, overblijfmoeders, verkeersouders, conciërge, OR, MR, Procon,enz.). En we bidden voor het leefklimaat en de veiligheid in en rondom de school. Daarnaast zijn er altijd vele redenen om God voor te danken.

Wil je als ouder eens een ochtend bijwonen en/of wil je meebidden dan ben je altijd welkom om na het brengen van je kinderen eens bij ons binnen te lopen (BSO-ruimte). Ook als je niet bekend bent met (hardop) bidden ben je welkom, want ook jouw aanwezigheid stellen we op prijs!

Concreet gebed voor de leerling, leerkracht en gezinnen

We vinden het fijn om ook te bidden voor concrete punten die spelen in en rondom de school. Als je gebed wilt voor iets kun je dat mailen naar gebedsgroepviolier@gmail.com . In de gebedsgroep zal hiervoor gebeden worden.

We bidden ook voor jou!

Ook leerlingen kunnen vragen om gebed; dus heb je zorgen, wordt je gepest, wil je God ergens voor danken of wil je ergens anders gebed voor: mail naar gebedsgroepviolier@gmail.com

Privacy

Met het oog op de privacy van leerlingen, gezinnen en leerkrachten hebben we een duidelijke regel: dat zowel de namen(lijst)van de kinderen, als de gezinnen of leerkrachten binnen de gebedsgroep blijven en dat er naast deze samenkomst niet onderling (meer) over gesproken wordt. Er mogen ook anoniem punten ingeleverd worden. Gebedspunten worden niet doorgespeeld naar anderen.

Contactpersoon

Wil je meer informatie dan kan dat door te bellen of te mailen met Mirjam de Wolf, Tel: 0578-570750, email: gebedsgroepviolier@gmail.com