Inschrijven?

 • De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind(eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang toe aan de zorg van anderen. 
 • Als u overweegt om uw zoon/dochter op De Violier in te schrijven gaat dat als volgt. Nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de directeur, de heer H.F. van Arkel 
  U kunt u zoon/dochter al vanaf twee en een half jaar aanmelden. Voor ons handig in verband met onze prognoses (inschatten samenstelling en de grootte van de groepen). 
  Voor het aanmelden kunt u een afspraak maken met de directeur, via telefoonnummer 0578 573247.  
 • Na het kennismakingsgesprek, waarin u uiteraard uitgebreid vragen kunt stellen en informatie krijgt over de identiteit, het onderwijs, het team en de regels en afspraken op de Violier, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in onze school en de groepen. U kunt daarna zelf besluiten of u overgaat tot inschrijving.  

 

Wennen, aanmelden en inschrijving

 • Als u uw keuze hebt gemaakt en uw zoon/dochter is aangemeld mag hij/zij voor de vierde verjaardag, 1 à 2 dagdelen in de groep komen wennen. Dit gaat in overleg met de leerkracht van groep 1.
 • Wennen en/of starten gebeurt overigens nooit in de laatste 6 weken van het schooljaar.
 • Bij de aanmelding zien wij graag een rechtsgeldig document (ID-kaart, paspoort, kennisgeving sofi-nummer", van de belastingdienst) zodat wij het BSN nummer op kunnen nemen in onze leerlingenadministratie.
 • Ook ontvangt u bij de aanmelding een schoolkalender, waarin u veel informatie over de school terugvindt. Voor verdere gedetailleerde informatie verwijzen wij naar deze WIKI omgeving.
 • Bij de definitieve inschrijving, op of na de vierde verjaardag, is het van belang dat u goed op de hoogte bent van wat er in de schoolgids en op de website staat. Door ondertekening van het inschrijfformulier conformeert u zich namelijk aan alle afspraken, regels en de christelijke identiteit van onze school. 
 • Als uw zoon/dochter vier is geworden dan ontvangt u via de leerkracht ook nog de nodige informatie over de groep en het lopende schooljaar. Ook vragen wij u dan dus het inschrijfformulier te ondertekenen, waarmee uw zoon/dochter definitief is ingeschreven bij De Violier. Deze inschrijving wordt ook automatisch doorgegeven aan de gemeente.
 • U ontvangt van de leerkracht ook een intakeformulier met daarop een groot aantal vragen over de periode van voor de inschrijving. U vindt een voorbeeld van dit formulier ook [hier]. 
 • Van alle kinderen hebben we in de groep ook altijd een zogenaamde EHBO lijst deze kunt u al eerder invullen en bij het wennen alvast meenemen.

 

Ik nodig u van harte uit voor een vrijblijvende kennismaking. 

Met vriendelijke groet, 
H.F. van Arkel
directeur
0578-573247
directie@de-violier.nl   


Van basisschool naar basisschool?

 • Bij inschrijvingen van niet 4-jarigen bijvoorbeeld vanwege verhuizing, of om andere redenen wordt standaard (dit is een afspraak binnen ons samenwerkingsverband) na het kennismakingsgesprek eerst contact gezocht met de school van herkomst. 
 • Het is belangrijk om te weten dat inschrijving zorgvuldig gebeurt en van een aantal factoren afhangt. 
 • Er wordt dus niet "zomaar" ingeschreven. Zo kunnen op onze school onder meer groepsgrootte en/of het feit dat een groep "moeilijker" is, reden zijn om niet tot inschrijving over te gaan. 
 • Daarnaast hebben wij een ondersteuningsprofiel dat bij aanmelding doorslaggevend is.
 • Verwisselen van school binnen de gemeentegrens is niet vanzelfsprekend.