Inschrijven?

 • De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind(eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang toe aan de zorg van anderen. 
 • Als u overweegt om uw zoon/dochter op De Violier in te schrijven, dan adviseren wij u omdat zo vroeg mogelijk te doen. Voor ons is dat handig in verband met het inschatten van de samenstelling en de grootte van de groepen, maar zeker ook om te kijken of er nog plaats is.
  Voor het aanmelden kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0578 573247.  
 • Na het kennismakingsgesprek, waarin u uiteraard uitgebreid vragen kunt stellen en informatie krijgt over onze christelijke identiteit, het onderwijs, het team en de regels en afspraken op de Violier, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in onze school en de groepen. U kunt daarna zelf besluiten of u overgaat tot inschrijving.  

 

Aanmelden, inschrijven, vier jaar...

 • Aanmelden:
 • Als u uw keuze hebt gemaakt en het aanmeld/inschrijfformulier hebt ondertekend is uw zoon/dochter dus aangemeld en mag hij/zij voor de vierde verjaardag, 1 à 2 dagdelen in de groep komen wennen. Dit gaat in overleg met de leerkracht van groep 1.
 • Wennen en/of starten gebeurt overigens niet in de laatste weken van het schooljaar.
 • Bij aanmelding ontvangt u onze schoolkalender, waarin u veel informatie over de school terugvindt. Verdere gedetailleerde informatie vindt u in onze WIKI omgeving op de website.
 • Aanmelden/inschrijven:
 • Bij de definitieve inschrijving, op of na de vierde verjaardag, is het van belang dat u goed op de hoogte bent van wat er in de schoolgids en op de website staat. Door ondertekening van het aanmeld/inschrijfformulier conformeert u zich namelijk aan alle afspraken, regels en ook de christelijke identiteit van onze school. 
 • Net voor de vierde verjaardag van uw zoon/dochter ontvangt u enkele formulieren ter ondertekening.
 • Vier jaar:
 • Als uw zoon/dochter vier is geworden dan ontvangt u via de leerkracht informatie over de groep en het lopende schooljaar, onder andere in de vorm van ons kleuterstartboekje. Op een later tijdstip vindt dan nog een kennismakingsgesprek plaats met de leerkracht.
 • Ook vragen wij u dan dus het inschrijfformulier te ondertekenen, waarmee uw zoon/dochter definitief is ingeschreven bij De Violier. Deze inschrijving wordt ook automatisch doorgegeven aan de gemeente.
 • U ontvangt voor de startdatum ook een intakeformulier met daarop een groot aantal vragen over de periode van voor de inschrijving.  
 • Van alle kinderen hebben we in de groep ook altijd een zogenaamde EHBO formulier dit kunt u al eerder invullen en bij het wennen alvast meenemen.

Veel antwoorden op vragen die u wellicht als ouder van een startende kleuter hebt vindt u in dit boekje!

Ik nodig u van harte uit voor een vrijblijvende kennismaking. 


Met vriendelijke groet, 
H.F. van Arkel
directeur
0578-573247
directie@de-violier.nl   

 

Van basisschool naar basisschool?

 • Bij een aanvraag tot plaatsing van niet 4-jarigen bijvoorbeeld vanwege verhuizing, of om andere redenen wordt standaard (dit is een afspraak binnen ons samenwerkingsverband) na een  kennismakingsgesprek eerst contact gezocht met de school van herkomst. 
 • Het is belangrijk om te weten dat inschrijving zorgvuldig gebeurt en van een aantal factoren afhangt. 
 • Er wordt dus niet "zomaar" ingeschreven. Zo kunnen op onze school onder meer groepsgrootte en/of het feit dat een groep "bewerkelijker" is, meewegen in de beslissing om al dan niet tot inschrijving over te gaan. 
 • Ons ondersteuningsprofiel helpt ons bij dit soort vragen en is bij aanmelding medebepalend.
 • Van belang is ook dat met het bestuur is afgesproken dat De Violier maximaal 260 kan behuizen.
 • Verwisselen van school binnen de gemeentegrens is niet vanzelfsprekend.