Inschrijven?

De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind(eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang toe aan de zorg van anderen. Als u overweegt om uw zoon/dochter op de Violier in te schrijven gaat dat als volgt. Nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de directeur, de heer H.F. van Arkel 
U kunt u zoon/dochter al vanaf twee en een half jaar aanmelden, dit mede in verband met de prognose, de samenstelling en de grootte van de groepen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur, via telefoonnummer 0578 573247. 
Na het kennismakingsgesprek, waarin u uiteraard uitgebreid vragen kunt stellen en informatie krijgt over de identiteit, het onderwijs, het team en de regels en afspraken op de Violier, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in onze school en de groep waarin uw kind eventueel wordt geplaatst. U kunt daarna zelf besluiten of u overgaat tot inschrijving.  

Wennen en definitieve inschrijving

Als uw zoon/dochter is ingeschreven mag hij/zij voor de vierde verjaardag, 1 à 2 dagdelen in de klas komen kijken. Dit gaat in overleg met de leerkracht van groep 1.
Wennen en/of starten gebeurt overigens nooit in de laatste 6 weken van het schooljaar.
Bij de definitieve inschrijving is het van belang dat u goed op de hoogte bent van wat er in de schoolgids staat.
Na het inschrijven ontvangt u via de mail een intakeformulier met daarop een groot aantal vragen over de periode van voor de inschrijving. U vindt dit formulier ook [hier], zodat u het intake formulier ook getekend en wel al direct bij de inschrijving kan inleveren.
Daarnaast hebben wij een kopie van "de kennisgeving sofi-nummer", van de belastingdienst nodig, of een kopie van paspoort, of id kaart. 
Van alle kinderen hebben we in de groep ook altijd een zogenaamde EHBO lijst.

 

Ik nodig u van harte uit voor een vrijblijvende kennismaking. 

Met vriendelijke groet, 
H.F. van Arkel
directeur
0578-573247
directie@de-violier.nl   

Van basisschool naar basisschool?

Bij inschrijvingen van niet 4-jarigen bijvoorbeeld vanwege verhuizing, of om andere redenen wordt standaard (dit is een afspraak binnen ons samenwerkingsverband) na het kennismakingsgesprek eerst contact gezocht met de school van herkomst. Het is belangrijk om te weten dat inschrijving zorgvuldig gebeurt en van een aantal factoren afhangt. Er wordt dus niet "zomaar" ingeschreven. Zo kunnen op onze school ondermeer groepsgrootte en/of het feit dat een groep "moeilijker" is reden zijn om niet tot inschrijving over te gaan. Daarnaast hebben wij sinds 2013 een ondersteuningsprofiel dat bij aanmelding doorslaggevend is. Ook verwisselen van scholen binnen de gemeentegrens is niet vanzelfsprekend.