Kosterstraatschool, school met de Bijbel

De Kosterstraatschool startte in 1920 met 57 leerlingen aan de Kosterstraat te Vaassen. Het aantal leerlingen nam gestadig toe, zodat men al snel plannen voor uitbouw van de school moest maken. In 1923 werd de school met een derde lokaal en een opberg/personeelskamer uitgebreid. Ook vond uitbreiding plaats van het personeel. In 1929 kreeg de school er een vierde en vijfde lokaal bij.

In 1935 startte men met een kleuterschool. In 1939 werd de nieuwe Christelijke school in Emst geopend met als gevolg dat er 26 leerlingen de school verlieten.

Ook de oorlog is aan de school niet ongemerkt voorbij gegaan. Ondanks de bezetting groeide het aantal leerlingen verder uit en zaten er in 1945 64 leerlingen op de kleuterschool. In 1948 telde de school inmiddels 184 leerlingen en in verband met ruimtegebrek verhuisde de kleuterschool naar het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Kosterstraat.

In 1952 was het ruimtegebrek zo groot dat er twee klassen in het NS stationsgebouw ondergebracht werden en een klas in een opgeknapt pakhuis aan de Vicarieweg. In 1953 werd de school met twee bovenlokalen uitgebouwd met een gelijktijdige modernisering van de bestaande lokalen. Gezien de uitbreiding van Vaassen werden in 1954 plannen gemaakt om te komen tot een tweede christelijke school in Vaassen-west. Na de ingebruikneming van deze school, wordt het huisvestingsprobleem voor de school aan de Kosterstraat kleiner.