Ouderraad


De ouderraad van de Violier is een schakel tussen de ouders, medezeggenschapsraad en de school. Ze kan gevraagd of ongevraagd, advies vragen of geven aan de medezeggenschapsraad, over die aangelegenheden die de ouders aangaan. De ouderraad heeft, in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad, geen officiële status. Ze valt onder verantwoordelijkheid van de mr, maar heeft wel een eigen huishoudelijk regelement. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties betreffende bovengenoemde aangelegenheden dan kunt u de OR altijd benaderen. De leden van de ouderraad zijn gehouden tot geheimhouding van informatie als dit hen nadrukkelijk is opgelegd, als zij toevalligerwijs informatie verkrijgen en waaruit blijkt dat deze logischerwijs vertrouwelijk is, of als het gaat om informatie met een vertrouwelijk karakter.

Ouderbijdrage


De ouderbijdrage is een bijdrage van de ouders voor activiteiten zoals: sinterklaas, kerst, Koningsdag, paasviering, versnapering bij schoolreisjes, afscheid groep 8, attenties bij ziekte c.q. bijzondere gebeurtenissen. Verder worden de kosten van de ouderraad, ouder-, en infoavonden uit dit fonds betaald. Het fonds wordt beheerd door de ouderraad in overleg met het team en onder verantwoording van de medezeggenschapsraad. De bijdrage is ontzettend hard nodig om “het” voor de kinderen extra leuk te maken. De hoogte van de bijdrage is op bestuursniveau besloten.

Jaarvergadering


Eenmaal per schooljaar is er een moment, meestal aan het begin van een nieuw schooljaar, waarop naast ouderraad, team en medezeggenschapsraad iedereen welkom is. Op deze vergadering liggen de jaarverslagen van de beide raden ter inzage en kan toelichtingen worden gevraagd. Dit geldt ook voor het financiële jaarverslag van de ouderraad.

Taken van de ouderraad


De belangrijkste taken van de ouderraad zijn: • het beheren van het schoolfonds
• het organiseren van ouderavonden
•versieren van de school
• het organiseren van festiviteiten en dergelijke
•organisatie afscheid groep 8
• het geven van advies aan de medezeggenschapsraad

Voorzitter:            Lisette Baas

Penningmeester: Carla van Tongeren

Overige leden:
Melissa van der Galiën
Angela Hamer
Carla van Tongeren
Jacqueline de Groot
Sandra Ekelenkamp
Ellen Betting
Rene Berends
Mirjam Brinkman
 

Contact


Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar ouderraaddeviolier@gmail.com