Nationaal programma onderwijs (NPO)

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. De middelen moeten zo veel mogelijk direct ten goede komen aan het onderwijs in de klas.

Op De Violier hebben we n.a.v. de subsidie gelden van het npo een twee deling gemaakt v.w.b. de besteding.
Enerzijds hebben we ingezet op extra ondersteuning, zodat we de kinderen extra kunnen helpen, bijvoorbeeld door ze in kleinere groepen verdeeld over de schoolweek te ondersteunen. De looptijd/bekostiging van deze ondersteuning is helaas beperkt en eindigt juli 2024.
Anderszijds hebben we per groep bekeken wat er extra nodig was op de diverse ontwikkelingsgebieden en op die manier ondersteunende, motiverende en uitdagende materialen aangeschaft die ingezet kunnen worden bij en ter bevording van ondermeer het samenwerkend leren. Dit zien we als een diepte investering want de materialen gaan nog jaren mee en we kunnen ze dus blijven inzetten.

De basis van ons NPO plan is ontstaan door een schoolbrede analyse van alle groepen en alle leerlingen. Er is hiervoor ondermeer gekeken naar CITO, methode resultaten, de Kanjer gegevens en het beeld wat de leerkrachten en ibers hebben van de leerlingen.