Groep 8  

Juf Anja Betting:               maandagen (later in het jaar juffrouw Karin)
meester Alex de Graaff    overige dagen

Beste ouders,

Tijdens de thuiswerkperiode kunt u ten alle tijden een mail versturen naar de leerkracht.
agraaff@de-violier.nl

Voor dringende vragen kunt u Alex  door de weeks tussen 9 uur en 11 uur telefonisch bereiken op: 06-193 38 145