Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De inspectie van het onderwijs bezoekt periodiek, maar ook steeksproefgewijs scholen.
April 2012 viel de Violier in de landelijke steekproef.
Algehele indruk van de inspecteur was voldoende.
Daarmee valt de Violier in het zogenoemde "basistoezicht".

Via de volgende link, Scholen op de kaart, komt u op de site van Scholen op de kaart, waar u veel informatie vindt over onze school m.b.t.het onderwijs, de (eind)resultaten en de veiligheid.