Groep 5 

Juffrouw Nancy Buitenhuis (hele week)

Beste ouders/verzorgers,

Tijdens de thuiswerkperiode kunt u ten alle tijden een mail versturen naar de  leerkracht  nbuitenhuis@de-violier.nl 

Voor dringende vragen kunt u  Nancy, vanaf 17 maart, door de weeks tussen 9 uur en 11 uur telefonisch bereiken op: 06- 193 35 706