Op Cbs de Violier werken wij met de Kanjertraining.

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen "erbij te horen". "Erbij horen " vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Kinderen zijn individuen; elk kind is uniek, maar het zijn ook groepsleden. Ze worden door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen.
Petten:
Er zijn vier petten die centraal staan bij de Kanjertraining: de witte, de rode, de gele en de zwarte pet. Deze petten komen terug tijdens de lessen en geven een bepaald gedrag aan.

Heb je de witte pet
(= doe jij als de witte pet) dan ben je een echte kanjer en je gedraagt je als een kanjertijger. Je bent eerlijk en te
vertrouwen, je doet de goede dingen en je helpt iedereen om het samen met elkaar goed te hebben.
 Heb je de rode pet dan ben je de uitslover. Hij wordt vergeleken met een aap: die neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen. De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren maar dat wel wil.
Heb je de zwarte pet op, dan ben je de pestvogel, de baasspeler. Hij bepaalt zelf wel wat hij doet.

Verder staan de volgende vijf basisregels centraal:
1. Niemand speelt de baas.
2. Niemand doet zielig.
3. We lachen elkaar niet uit.
4. We helpen elkaar.
5. We vertrouwen elkaar.

In de tweede helft van schooljaar 2010-2011 zijn wij gestart met de Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben hiervoor een cursus gevolgd. Ook is er een ouderavond geweest, gekoppeld aan deze training. Tijdens deze ouderavond werd ook aan alle ouders uitgelegd wat de Kanjertraining inhoudt. Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de kinderen dat zij hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn. Inmiddels hebben wij de cursus achter de rug en zijn alle leerkrachten in het bezit van een Kanjer-certificaat!
Ons pest-gedrag-protocol is inmiddels ook vanuit de Kanjer aanpak opgezet.
  Met ingang van schooljaar 2016-2017 is een kanjercoördinator aangesteld, te weten Nancy Buitenhuis.