Groep 6 

Juffrouw Denice van der Beld (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)
juffrouw Karin Smit (vrijdag)

Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de thuiswerkperiode kunt u ten alle tijden een mail versturen naar de  leerkracht  dheindijk@de-violier.nl of ksmit@de-violier.nl

Voor dringende vragen kunt u tijdens lockdownperiodes één van de juffen bereiken op: 06- 190 15 713