Groep 6 

Juffrouw Denice van der Beld (maandag, dinsdag en woensdag)
juffrouw Lilian de Bloois (donderdag en vrijdag)

Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de thuiswerkperiode kunt u ten alle tijden een mail versturen naar de  leerkracht  lbloois@de-violier.nl en dheindijk@de-violier.nl 

Voor dringende vragen kunt u  Denice of Lilian, vanaf 17 maart, door de weeks tussen 9 uur en 11 uur telefonisch bereiken op: 06- 190 15 713