De verkeerscommissie

Wat kan uw kind in het verkeer?
Wat een kind wel en niet kan in het verkeer is natuurlijk afhankelijk van wat het geleerd heeft en de ervaring die het heeft. Maar kinderen zijn geen kleine volwassenen. Veel vaardigheden en beperkingen van kinderen hangen samen met hun leeftijd.

Rond 4 jaar beginnen kinderen te fietsen. Maar ze slingeren bij het omkijken en balans houden bij langzaam fietsen is moeilijk. Pas als het kind de fiets zonder nadenken kan besturen, kan het leren deelnemen in het verkeer. Meestal is dit rond 5 jaar.

Tot 6 jaar is verkeer nog spel voor kinderen. Ze kennen het begrip gevaar niet. Wees dus voorzichtig waar je fietst en denk niet dat als je kind kan fietsen het ook een goede verkeersdeelnemer is.

In de leeftijd van 8-12 jaar zijn kinderen al redelijk vaardig in het verkeer. Sturen en opletten gaat vaak prima maar ze zijn ook nog heel snel afgeleid.

Tussen de 7 en 8 jaar krijgen kinderen gevoel voor goed en fout. Volwassenen kunnen hen leren wat goed gedrag is: voorzichtigheid en beleefdheid in het verkeer, en wat niet: onderweg met je smart Phone spelen.

Regels blijven belangrijk omdat kinderen tot 8 à 9 jaar gevaar niet kunnen zien aankomen. Over het algemeen kunnen kinderen van 9 jaar zonder begeleiding over straat als de omgeving veilig is, het kind de regels kent en de route geoefend is.

Vanaf 9 à 10 jaar schatten kinderen gevaarlijke situaties beter in. Ze hebben nog wel moeite met complexe situaties en met het combineren van meerdere regels.
Vanaf 11 jaar kunnen kinderen hun aandacht gericht focussen op verkeer. Tot 16 jaar wordt deze informatieverwerking steeds sneller.
Lees meer over de vaardigheden van kinderen in de brochure die u kunt downloaden op
www.verkeerseducatieloket.nl

Elk jaar worden er op school verschillende activiteiten georganiseerd door de verkeerscommissie van De Violier, die aansluiten bij de verkeersvaardigheden van de leeftijd van uw kind.

In groep 1 & 2 is er de verkeerswandeling. De kleuters gaan onder begeleiding van een ouder een route lopen. Er is aandacht voor verkeersborden, verkeersdeelnemers en verschillende situaties in het verkeer. In groep 3 en 4 is het fietsproject. De kinderen oefenen met verkeerssituaties op het schoolplein en oefenen met behendigheid op de fiets. Voor groep 5 is er de verkeerswandeltocht, voor groep 6 de verkeersborden speurtocht. Groep 7 doet het theoretisch en praktisch fietsexamen.
In groep 8 krijgen alle leerlingen een brief mee met het thema ‘ van 8 naar 1’. Hierin wordt benadrukt hoe belangrijk het is de route naar de nieuwe school te verkennen en te oefenen.
Daarnaast organiseert de werkgroep elk jaar het project ‘dode hoek’. Er komt een vrachtwagen bij school en leerlingen van groep 6 en 7 ervaren zelf wat een vrachtwagenchauffeur ziet in zijn spiegel maar met name ook wat hij niet ziet!! Dit om kinderen bewust te maken van de gevaren hiervan.
Tevens worden in het najaar alle fietsen van groep 4 t/m 8 gekeurd. Dit wordt gedaan in samenwerking met VVN en natuurlijk Evert Huernink.

Om het jaar wordt de ANWB uitgenodigd met het lesprogramma ‘Streetwise’. De ANWB verzorgt een dagvullend programma, waarbij de verkeerscommissie ondersteunt. In dit jaar worden niet alle klassikale activiteiten van de verkeercommissie uitgevoerd. Dit programma wordt gesubsidieerd door de gemeente.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij een van de commissieleden terecht.
Dit schooljaar zijn de volgende ouders actief: Chantal Punt, 
Het team wordt vertegenwoordigd door Martine Eilander.

Oproep: Voor de komende jaren zijn we voor versterking van de commissie op zoek naar  nieuwe leden. Lijkt het u leuk om ons te helpen van onze kinderen echte verkeersdeelnemers te maken? Neem dan contact op met een van de commissieleden! Wij zullen ook persoonlijk ouders benaderen met de vraag om de commissie te komen versterken.