Ouderparticipatie, ouderraad

De ouderraad is de schakel tussen de ouders en de school en valt onder verantwoordelijkheid van de mr. Zij bestaat uit tenminste 6 en ten hoogste 8 leden. De ouderraad kan:

  • signalen van ouders doorgeven aan de medezeggenschapsraad, over die aangelegenheden die de ouders aangaan.
  • in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding en mr, medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en het in verband hiermee beleggen van vergaderingen (indien nodig met de ouders). Voorbeelden van deze activiteiten zijn: sportkleding, kerst- en sinterklaasfeest, wandel vierdaagse, excursies, etc
  • Veel van de hierboven genoemde zaken worden (gedeeltelijk) door de ouderraad bekostigd. 
  • Schoolkamp en schoolreis zijn wel voor rekening van ouders
  • ​Ouderbijdrage jaarlijks:​
  1. kind € 22,50
  2. kinderen € 45,-
  3. kinderen  of meer € 50,-

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties betreffende bovengenoemde aangelegenheden dan kunt u de OR altijd benaderen. De leden van de ouderraad zijn gehouden tot geheimhouding van informatie als dit hen nadrukkelijk is opgelegd, als zij toevalligerwijs informatie verkrijgen en waaruit blijkt dat deze logischerwijs vertrouwelijk is, of als het gaat om informatie met een vertrouwelijk karakter.

zie ook commissies De Violier

contact:
mail ouderraad De Violier

Meest gezocht