Kanjer & Kanjerschool

Kanjerschool


Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:

Pestvogel (zwarte pet)
Uitdager, bazig, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander
Aap (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.
Konijn (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil.
Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.
Tijger (witte pet)
Zich zelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.

Tijdens de Kanjertraining staan de vijf uitgangspunten (afspraken) centraal.

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig
Deze vijf uitgangspunten van de Kanjertraining en de bijbehorende gedragstypen (vogel, aap, konijn en tijger) komen overeen met de vier gekleurde petjes die in elke groep zijn.
Hoe leren we kinderen om te gaan met een pestvogel? Bijvoorbeeld wanneer een leerling wordt uitgescholden; Reactiemogelijkheden:

1. De leerling reageert bang als een konijn en de pestvogel scheldt door. Hij zoekt de leerling vaker uit als slachtoffer, want de angstige leerling doet toch niets terug.
2. De leerling doet grappig als een aap en denkt; op deze manier red ik mijzelf uit deze situatie. Andere leerlingen denken dan vaak; die doet gek/raar! En de pestvogel scheldt door, voelt zich daarnaast gesterkt door het aapje.
3. De leerling reageert als een pestvogel en scheldt terug, want dit pikt hij niet! Gevolg twee scheldende leerlingen.

Bovenstaande reactiemogelijkheden verergeren vaak de (pest)situatie, bovendien wordt het pesten niet gestopt.
4. de leerling reageert daarom als een tijger. De leerling zegt; Nou èn! En loopt vervolgens weg. Als de pestvogel wil uitschelden, gaat hij maar z’n gang, maar de leerling hoeft er niet naar te luisteren. De tijger haalt z’n schouders op en laat de pestvogels en aapjes kletsen.

De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen. Iedereen wil toch een kanjer zijn!Kanjervragenlijsten:
Op 18 februari 2013 zijn de Kanjervragenlijsten positief beoordeeld door de COTAN. De onderwijsinspectie zal vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst gebruiken voor het beoordelen van de sociale competenties. Onze school heeft een automatische koppeling met de onderwijsinspectie, zodat deze de geanonimiseerde gegevens kan inzetten ter beoordeling.

De functie van de Kanjervragenlijst is:
Leerkrachten in staat stellen hun leerlingen beter te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen in hun sociaal functioneren in de klas. Naar aanleiding
van de uitslag kan de leerkracht in gesprek gaan met de leerling en zijn of haar ouders.
Tevens kan de leerkracht bepaalde oefeningen (van de Kanjertraining) extra inzetten in de klas en/of extra aandacht besteden aan het eigen leerkrachtgedrag. Als leidraad hiervoor kunnen de uitslagen van de vragenlijst en de pedagogische adviezen worden gebruikt.
Leerkrachten wordt aangeraden de vragenlijst twee keer
per jaar door leerlingen te laten invullen, rond november en mei. Op deze manier ontstaat er een leerlingvolgsysteem.
 
Kanjercoördinator is voor onze school:
Nancy Buitenhuis
Aanspreekpunt bij pesten zijn in de eerste plaats:
  1. de leerkrachten  
  2. en de ib-ers, Belinda Doornbos en Anja Betting.

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is een traject van meerdere jaren nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, blijkt de training op kort termijn effectief. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel problemen en op psychologen praktijken (zie Vliek 2015). Wordt de training uitgevoerd door minder ervaren mensen, zoals leerkrachten die zich de lessenreeks en de Kanjertaal nog eigen moet maken, dan zijn in de beginfase geen duidelijke positieve effecten gevonden. Wel blijkt dat pesten afneemt in klassen met veel conflicten. (zie ook de uitkomsten van Orobio de Castro c.s. 2018)

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Meest gezocht