Schoolplan

Alle basisscholen zijn verplicht om een schoolplan te hebben. Hierin wordt de voorgestelde schoolontwikkeling aangegeven over een periode van 4 jaar.

Het schoolplan wordt gezien als een kwaliteitsdocument waarin het beleid en de ambities op hoofdlijnen worden geformuleerd en vastgesteld. Het schoolplan van De Violier is in 2015, met team en in samenspraak met de mr, volledig herzien en geactualiseerd.
Op hoofdlijnen zijn onze actiepunten voor het huidige plan: Implementatie van de nieuwe taal-, spelling- en geschiedenis methoden. Een vergaande uitrol van de gezonde school, i.c.m. het gezonde schoolplein en de bijbehorende aanpassingen. Verder wordt ook de nodige aandacht besteed aan het vormen van een visie op cultuuronderwijs en de uitwerking hiervan op ons onderwijs. Daarnaast blijft het werken met en a.h.v. groepsplannen een speerpunt.
In 2019 zal het huidige schoolplan geëvalueerd worden en wordt een nieuw plan opgesteld.

Meest gezocht