Visie op 21st century skills

  • Samenwerking en communicatie
  • Kennisconstructie
  • ICT gebruik
  • Probleemoplossend denken en creativiteit
  • Planmatig werken
  • Blended learning

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft ook gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Een nieuw begrip hierbij is blended learning. Dit lijkt een antwoord op de uitdagingen in het onderwijs van vandaag de dag. Maar wat is blended learning? Het kan gedefinieerd worden als een mengvorm van face-toface onderwijs en online leren (eLearning). In zijn uiterste vorm kunnen leerlingen hierbij zelf kiezen waar ze willen leren (op school, thuis of ergens anders) en wanneer ze willen leren (onder schooltijd, ’s avonds of in het weekend). Maar de leraar blijft degene die beslist in hoeverre leerlingen zelf mogen kiezen en welke onderdelen online worden uitgevoerd en welke in de klas.

Meest gezocht