Visie op leren en lesgeven

Kennisoverdracht is een belangrijk item binnen de school. Niet ieder kind hoeft hetzelfde te kennen en te kunnen. Als team volgen wij de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en spelen vroegtijdig in op de ontwikkeling. Dit doen wij door middel van groepsbesprekingen en we maken gebruik van de resultaten van de methoden en van ons leerlingvolgsysteem. Door gebruik te maken van tussenevaluaties willen we meer handelingsgericht werken en proberen wij passend onderwijs te bieden.

Meest gezocht