Visie op identiteit

Uitgangspunt voor ons denken, doen en omgaan met elkaar is een positief Christelijke levensovertuiging. Vanuit Gods liefde voor mensen willen wij kinderen leren respect voor elkaar en elkaars mening te hebben.

Meest gezocht