Informatie  25 september 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voor wat betreft  de richtlijnen rond Corona houden we vast aan de afspraken zoals die 14 september al zijn gecommuniceerd. Dit hebben we ook afgestemd met onze bestuurder.

We merken dat de gehanteerde aanpak helder is en ook duidelijk lijkt te werken.
We 
beseffen dat we daarmee iets 'strenger' zijn dan het RIVM, maar dat doen we in een ieders belang, om het onderwijs zolang mogelijk op school voort te kunnen zetten.

De afspraken nog even op een rijtje:
1. Kinderen met verkoudheids(achtige)klachten (snotteren, hoesten), griepklachten etc. mogen niet naar school.
2. Ook als iemand in het gezin koorts heeft, dan geldt dat andere kinderen thuis moeten blijven.

Bij twijfel over ziekte en/of luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid) gedurende de schooldag wordt ook direct met u gebeld.

We kiezen er heel bewust voor om
1. de groep en
2. de leerkrachten
zo veel en lang mogelijk gezond in “de lucht” te houden, zodat het onderwijs zolang en regelmatig mogelijk gecontinueerd kan worden.

We hanteren de regel 24 uur klachtenvrij, dan weer van harte welkom! Met nadruk vragen wij u om uw kind(eren) thuis te houden als iemand in het gezin (nabije omgeving) getest wordt en er nog geen uitslag bekend is. Waar mogelijk zorgen we, als er sprake lijkt te zijn van langer ziekteverzuim, voor thuiswerk.

Vervanging bij ziekte van een leerkracht
In geval van ziekte zullen wij altijd proberen vervanging te regelen, maar als dat niet lukt zien wij ons genoodzaakt de groep naar huis te sturen. Dit laatste gaat altijd in overleg met de bestuurder. 

Via Schoolwapps houden wij u op de hoogte.

Nogmaals, bij vragen bel gerust.