Ik ben niet beschermd, wat moet ik doen?

Regels voor kinderen jonger dan 4 jaar Kinderen jonger dan 4 jaar hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot corona heeft. Wel is het belangrijk om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden. Houd uw kind bij (lichte) klachten thuis en maak meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Verder is het belangrijk dat uw kind geen contact heeft met kwetsbare personen t/m 10 dagen na het contact met de huisgenoot die corona heeft.  Regels voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen In quarantaine Omdat u nog niet beschermd bent tegen corona en dus nog ziek kunt worden, gaat u meteen thuis in quarantaineDoor thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u corona heeft. In de bijlage staan de leefregels voor quarantaine. Heeft u hulp nodig als u in quarantaine zit, lees dan deze folder met meer uitleg en tips. Wordt u tijdens de quarantaine ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan direct uw huisarts en zeg dat u een huisgenoot bent van iemand met corona. Testen Laat u meteen testen nadat u heeft gehoord dat uw huisgenoot corona heeft. Door zo snel mogelijk te testen, kunnen we het coronavirus snel opsporen en de verspreiding ervan stoppen. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. 

  • Als de testuitslag positief is, dan heeft u corona. U gaat dan meteen in isolatie. De GGD neemt hierover contact met u op.
  • Als de testuitslag negatief is, dan is het coronavirus (nog) niet aangetroffen. U blijft dan wel in quarantaine, omdat u toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden. Daarom laat u zich 5 dagen na het laatste contact met uw huisgenoot die corona heeft opnieuw testen bij de GGD. Dit is om te kijken of u uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is, dan mag u stoppen met de quarantaine.

Hoe lang duurt de quarantaine? De duur van de quarantaine is niet voor iedereen hetzelfde. Dit zijn de regels voor de situaties die het meest voorkomen:

  • Uw huisgenoot met corona is thuis in isolatie gegaan en blijft op een eigen kamer. U en uw huisgenoot hebben geen contact.
  • Dan gaat u 10 dagen in quarantaine. U telt 10 dagen vanaf de dag dat u het laatst contact heeft gehad. Als u op dag 5 negatief getest bent dan mag u stoppen met de quarantaine.
  • Uw huisgenoot met corona kan niet in een eigen kamer in isolatie gaan. U en uw huisgenoot delen dezelfde kamer(s) en hebben van dichtbij contact met elkaar.
  • Dan gaat u in quarantaine zodra u hoort dat uw huisgenoot corona heeft. Vanaf het moment dat uw huisgenoot niet meer besmettelijk is, blijft u nog 10 dagen in quarantaine. Als u op dag 5 negatief getest bent dan mag u stoppen met de quarantaine.

Hoe lang is mijn huisgenoot met corona besmettelijk?

Uw huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten. Als na deze 7 dagen de klachten een hele dag over zijn (24-uur klachtenvrij), dan kan uw huisgenoot u en anderen niet meer besmetten. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als uw huisgenoot langer dan 7 dagen ziek is.

Als uw huisgenoot helemaal geen klachten had toen hij/zij werd getest en daarna ook geen klachten kreeg, dan gaan we ervan uit uw huisgenoot besmettelijk is t/m 5 dagen na de test. Overleg dit ook met de GGD.

Na de quarantaine

Bent u uit quarantaine, denk dan hieraan:

·         Vermijd het contact met kwetsbare personen t/m 10 dagen na het contact met uw besmettelijke huisgenoot die corona heeft. 

·         Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of en wanneer u weer mag werken. 

·         Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken op Rijksoverheid.nl.

In de bijlage het volledige protocol van het RIVM