Geachte ouder(s), verzorger(s) en kinderen.

Zoals u in de media al hoorde zijn er nieuwe maatregelen, ook betreffende het onderwijs. Hierbij informeren wij u over hoe we e.e.a. organiseren en wat dit betekent voor u en uw kind(eren).

  • Morgen, woensdag 16 december 2020, is De Violier dus gesloten en die sluiting duurt in ieder geval tot en met zondag 17 januari 2021.
  • Na de persconferentie op 12 januari 2021 weten we meer.
  • Voor aanstaande woensdag, donderdag en vrijdagmorgen krijgen de kinderen sowieso zelfstandig te maken werk mee naar huis.
  • De leerkrachten zullen de komende drie dagen tussen 9 uur en 11 uur voor dringende vragen over het thuiswerk telefonisch bereikbaar zijn.
  • Na de kerstvakantie start het online onderwijs weer zoals we dat in maart hadden georganiseerd.
  • Via de leerkrachten wordt u voor de kerstvakantie geïnformeerd over het thuisonderwijs en wat de kinderen vanaf 4 januari kunnen/moeten doen.
  • Tevens hoort u via de leerkracht hoe u en uw kind(eren) contact kunnen houden met de leerkracht.
  • Net als in maart gaan we er van uit dat u uw kind(eren) zelf opvangt. Wel is er voor zeer urgente situaties en voor kinderen van ouders met vitale beroepen noodopvang. Deze opvang is dus echt alleen bedoeld voor situaties waarin thuis niets anders geregeld kan worden. 
  • Indien van toepassing neem dan contact met mij op via 06-487 26 495.

Vragen?

Wij snappen als geen ander dat deze beslissing wederom veel impact heeft op uw kind, u en wellicht ook uw agenda. Heeft u na het lezen van dit bericht vragen, opmerkingen of bent u ongerust? Zoek dan contact met de leerkracht van uw kind of met mij (via 06-487 26 495).

Mede namens het team wens ik u een voorspoedig en bovenal gezond 2021!

Frank van Arkel