Tijdlijn berichten

Uitnodiging Violier Pleinfeest.

Dag allemaal,

Namens de OR:


Wijzigingen met ingang van 7 maart

Beste ouders en verzorgers,

Volgens de laatste versoepelingen hanteren wij met ingang van maandag 7 maart het volgende:

o Het dragen van een mondmasker vervalt.

o De 1,5 meter afstand vervalt.

o Ouderavonden en oudergesprekken mogen weer op school plaatsvinden.

o Na besmetting is de isolatie minimaal 5 dagen (zonder klachten), maximaal 10 dagen met klachten (24 uur klachtenvrij).

De start en het einde van de dag blijft zoals we nu gewend zijn.

Wij wensen u een heel fijne vakantie!

Maatregel ivm storm morgen

Beste ouders/verzorgers


Vanwege de storm die morgenmiddag tegen 14 uur losbarst laten we alle kinderen van groep 5 t/m 8 voor een keer op school eten en is er een minimale lunchpauze.

De school gaat dan om 14 uur uit, zodat de kinderen en leerkrachten op tijd voor de storm thuis kunnen zijn.


Met vriendelijke groet,

Frank van ArkelKwaliteit van ons onderwijs in beeld

Kwaliteit van onderwijs is belangrijk. Meten of je de dingen goed doet en dus beoordelen of je de goede dingen doet is dus belangrijk.

Los van onze eigen analyses van onder meer opbrengsten en input vanuit de groeps- en leerlingbesprekingen, worden door externe instanties ook onze, openbare, schoolgegevens geanalyseerd.

 Twee sites die hierover veel informatie leveren zijn:

Scholen op de kaart

Alle cijfers

Hier vindt u bijvoorbeeld gegevens over het aantal leerlingen per schooljaar, maar ook gegevens over in- en uitstroomgegevens opbouw van het team en de nodige historische gegevens.

Op onze eigen website vindt u deze , maar ook andere informatie terug.

Oudergesprekken van fysiek naar online

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vanwege de richtlijnen en omwille van de veiligheid hebben we besloten om met ingang van dinsdag 16 november over te schakelen naar online gesprekken. Afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden zullen de gesprekken of via de telefoon of via Teams plaatsvinden. Dit wordt per groep gecommuniceerd.

Regels rond corona-besmetting (RIVM)

Ik ben niet beschermd, wat moet ik doen?

Regels voor kinderen jonger dan 4 jaar

Kinderen jonger dan 4 jaar hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot corona heeft. Wel is het belangrijk om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden. Houd uw kind bij (lichte) klachten thuis en maak meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.

Verder is het belangrijk dat uw kind geen contact heeft met kwetsbare personen t/m 10 dagen na het contact met de huisgenoot die corona heeft.

Regels voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen

In quarantaine

Omdat u nog niet beschermd bent tegen corona en dus nog ziek kunt worden, gaat u meteen thuis in quarantaine.

Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u corona heeft. In de bijlage staan de leefregels voor quarantaine. Heeft u hulp nodig als u in quarantaine zit, lees dan deze folder met meer uitleg en tips.

Wordt u tijdens de quarantaine ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan direct uw huisarts en zeg dat u een huisgenoot bent van iemand met corona.

Testen

Laat u meteen testen nadat u heeft gehoord dat uw huisgenoot corona heeft. Door zo snel mogelijk te testen, kunnen we het coronavirus snel opsporen en de verspreiding ervan stoppen. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.

 • Als de testuitslag positief is, dan heeft u corona. U gaat dan meteen in isolatie. De GGD neemt hierover contact met u op.
 • Als de testuitslag negatief is, dan is het coronavirus (nog) niet aangetroffen. U blijft dan wel in quarantaine, omdat u toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden. Daarom laat u zich 5 dagen na het laatste contact met uw huisgenoot die corona heeft opnieuw testen bij de GGD.Dit is om te kijken of u uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is, dan mag u stoppen met de quarantaine.

Hoe lang duurt de quarantaine?

De duur van de quarantaine is niet voor iedereen hetzelfde. Dit zijn de regels voor de situaties die het meest voorkomen:

 • Uw huisgenoot met corona is thuis in isolatie gegaan en blijft op een eigen kamer. U en uw huisgenoot hebben geen contact.
 • Dan gaat u 10 dagen in quarantaine. U telt 10 dagen vanaf de dag dat u het laatst contact heeft gehad. Als u op dag 5 negatief getest bent dan mag u stoppen met de quarantaine.
 • Uw huisgenoot met corona kan niet in een eigen kamer in isolatie gaan. U en uw huisgenoot delen dezelfde kamer(s) en hebben van dichtbij contact met elkaar.
 • Dan gaat u in quarantaine zodra u hoort dat uw huisgenoot corona heeft. Vanaf het moment dat uw huisgenoot niet meer besmettelijk is, blijft u nog 10 dagen in quarantaine. Als u op dag 5 negatief getest bent dan mag u stoppen met de quarantaine.


Hoe lang is mijn huisgenoot met corona besmettelijk?

Uw huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten. Als na deze 7 dagen de klachten een hele dag over zijn (24-uur klachtenvrij), dan kan uw huisgenoot u en anderen niet meer besmetten. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als uw huisgenoot langer dan 7 dagen ziek is.

Als uw huisgenoot helemaal geen klachten had toen hij/zij werd getest en daarna ook geen klachten kreeg, dan gaan we ervan uit uw huisgenoot besmettelijk is t/m 5 dagen na de test. Overleg dit ook met de GGD.

Na de quarantaine

Bent u uit quarantaine, denk dan hieraan:

·         Vermijd het contact met kwetsbare personen t/m 10 dagen na het contact met uw besmettelijke huisgenoot die corona heeft.

·         Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of en wanneer u weer mag werken. 

·         Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken op Rijksoverheid.nl.

In de bijlage vindt u het volledige RIVM protocol.

Corona protocol Versie 21 oktober
Subsidieregeling Jeugd gemeente Epe

Wat is het doel van de Subsidieregeling Jeugd?

Het doel van de subsidieregeling is het versterken van het verenigingsleven. Waarom? Verenigingen zijn de motor voor een hechtere samenleving. Jeugdigen (en andere betrokkenen) leren hier ‘te oefenen’ met democratische besluitvorming, met een gezamenlijk normen- en waardenkader en belangeloze inzet voor anderen. Met de Subsidieregeling Jeugd levert de gemeente deze motor extra brandstof.

Hoeveel kunt u aanvragen?

De Subsidieregeling Jeugd loopt tot en met 31 december 2021. Tijdens die periode kunt u per kind per 12 maanden €100,- aanvragen.

 • De Subsidieregeling Jeugd van de gemeente Epe is er voor alle kinderen van 5 tot en met 17 jaar.
 • De subsidie is een bijdrage in de kosten van het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging.
 • Zo’n lidmaatschap kost geld.
 • Behalve de contributie zijn er vaak nog extra kosten. Sportkleding, lessen, een muziekinstrument of andere toebehoren. Dat kan flink aantikken.
 • Met de Subsidieregeling Jeugd scheelt dat per kind per jaar in elk geval al €100,-.
 • Voor de Subsidieregeling Jeugd gelden voorwaarden. De subsidie geldt bijvoorbeeld alleen voor sport en cultuur bij een vereniging. Dus niet voor sport en cultuur bij een stichting of commerciële organisatie. Sportscholen, zwemlessen of lessen via het Cultuurplein vallen dus buiten de regeling. Verder moet het kind vanaf het moment van aanvragen minstens 6 maanden lid blijven van minstens 1 vereniging. Alle voorwaarden staan vermeld in de Subsidieregeling Jeugd (onder Aanvullende informatie) en in de Veelgestelde vragen. 

zie voor meer informatie ook uitleg subsidieregeling Jeugd

Aanvragen via

Subsidieregeling jeugd aanvragen (met DigiD)

Voortgangsgesprekken

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De komende periode zijn er voortgangsgesprekken. De gesprekmomenten verspreiden we dit jaar en vinden dus niet alleen op de in de kalender vermelde avonden plaats.

We wensen u alvast een mooie vakantie met uw kind(eren).


Fietscontrole

De verkeerscommissie in samenwerking met Evert Huernink en VVN controleert alle fietsen vanaf groep 5

De boekenmarkt gaat morgen, woensdag 13 oktober, door!

De boekenmarkt gaat morgen, woensdag 13 oktober, door!

Onze kinderboekenmarkt begint om 11.15 uur

De kinderen gaan rond die tijd zelf op het plein een plekje zoeken. Een kleedje kan handig zijn. De maximale prijs hebben we gezet op 2,00 euro zodat het voor iedereen haalbaar blijft.

Kinderen mogen vanaf 12.00 uur met ouders/verzorgers mee naar huis. Alle andere kinderen gaan pas om 12.15 uur gewoon naar huis.Controle van de fietsen op woensdag 13 oktober

Geachte ouders/verzorgers,

Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen en veel leerlingen gaan weer met de fiets naar school.

Tijd om aandacht aan de fiets te besteden, zeker als herfst en winter aanbreken en het minder lang licht is.

Op woensdag 13 oktober zal er voor de groepen 5 t/m 8 weer de jaarlijkse fietscontrole plaatsvinden.

Wij verzoeken u om aan de hand van bijgevoegde Fietscheck! van VVN (zie achterkant) of de website https://fietscheck.vvn.nl, de fiets van uw zoon/dochter te controleren. De afgelopen jaren bleken er veel fietsen te zijn zonder zijreflectie in de wielen. Wij willen u vragen vooraf de wielen te controleren en bij afwezigheid van een reflectiestrip in de fietsband om per wiel tenminste 1 reflector in de spaken te plaatsen (zie afbeelding). Ook willen we vragen de lege batterijen van de lampen thuis te vervangen, zodat we de fietsenmaker niet onnodig op kosten jagen.                       

Alleen goedgekeurde fietsen krijgen van ons een OK sticker. De ervaring leert, een afgekeurde fiets, is een teleurgesteld kind.

Dus we zien 13 oktober graag alle kinderen van groep 5 t/m 8 met de fiets op school.

Met vriendelijke groet,

 de verkeerscommissie

Schoolfotograaf maandag 11 oktober

Maandag 11 oktober komt de schoolfotograaf van studio Graafland weer langs!

De foto’s worden genomen in de personeelskamer.


Na 15.00 uur houdt de fotograaf rekening met het maken van foto’s van broertjes en zusjes jonger dan 4 jaar. (We vragen u dan om via de deur bij de kleuters naar binnen te lopen en na het maken van de foto’s via de voordeur de school weer uit te lopen)

We schuiven de boekenmarkt door naar woensdag 13 oktober!

Kinderboekenmarkt verschuift één week!

We starten de Kinderboekenweek traditiegetrouw met een boekenmarkt. Zoals het er nu uit ziet gooit het weer helaas roet in het eten en met 95% regen kans is buiten dus geen optie!

We schuiven de boekenmarkt dus 1 week door naar woensdag 13 oktober!


Opvoeden doe je samen!

Opvoeden doe je samen!

Heb je vragen?

Wil je ondersteuning bij de opvoeding?

Zoek je naar de juiste hulp voor jouw kind?

Schoolmaatschappelijk werk:

Een goed gesprek, een steuntje in de rug

Een verwijsbrief voor deze hulp is niet nodig, en de hulpverlening is kosteloos.

Zie voor meer informatie de bijlage.


SMW
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022

Ook dit jaar mag De Violier mag weer meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022!

Dit betekent dat onze school vanaf 15 november 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele school geleverd!


Stichting Broken Wings ’40 - ’45 ‘Geeft vrede een gezicht’

Stichting Broken Wings ’40 - ’45

‘geeft vrede een gezicht’

Stichting Broken Wings ’40 - ‘45 Secr.: Willem Dreeslaan 271, 8161 ZX Epe Tel.: 06 -199 81 543 / E-mail : jhschelberg@kpnplanet.nl

Uitnodiging voor de Herdenkingsbijeenkomst op 7 oktober 2021

Epe, 23 september 2021

Geachte heer en of mevrouw,

Op 7 oktober om 14.00 uur zal een herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden in de Grote Kerk

van Epe. In deze herdenkingsbijeenkomst zullen acht Joodse inwoners herdacht worden, van

wie er zes, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord en twee zijn gevlucht in de dood.

Alle acht waren woonachtig in Epe.

Voorafgaand aan de herdenkingsbijeenkomst zullen ter nagedachtenis Stolpersteine

geplaatst worden bij de huizen waar zij gewoond hebben. Stolpersteine zijn kleine messing

stenen, met daarop de naam, geboortedatum en de overlijdensdatum. De plaatsing zal in

een klein gezelschap plaatsvinden.

Wij nodigen u van harte uit voor de herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk, ingang aan de

Beekstraat 1A. De ceremonie zal geleid worden door Bas Zitman.

Sprekers zullen zijn:

opperrabbijn J.S. Jacobs, oud-senator Niek Ketting en Adrie Pol, voorzitter van Stichting

Broken Wings ’40-‘45.

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, vragen wij u vriendelijk om u aan te melden

via e-mail voorzitter.bw@outlook.com

De bijeenkomst zal ook via een livestream te volgen zijn. De link voor de livestream is

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1005-Grote-Kerk-Epe

Graag begroeten wij u op donderdag 7 oktober.

Stichting Broken Wings:

Commissie Stolpersteine

Willem Veldkamp, Marjo van Zuiden-Dalhuisen, Loes Looman-van Breen en Adrie Pol

Burendag

Vanmorgen hebben we in het kader van burendag met groep 7, 8 en een aantal buren een appelboom gepland. De kosten zijn gesponsord door het Oranjefonds. De appelboom staat aan de voorzijde van de school, op de rand van plein en straat. Op deze wijze verfraaien we het plein en plukken de buurt en wij straks letterlijk hiervan de vruchten.

Internet en telefonie is weer hersteld!

Internet en telefonie is weer hersteld!

Versoepeling van coronaregels in het onderwijs

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nu de meeste mensen zijn gevaccineerd, zijn er ook in het onderwijs versoepelingen van de coronaregels mogelijk. Het kabinet volgt hiermee de adviezen van het OMT op.

De quarantaineregels op basisscholen zijn aangepast vanaf 20 september. Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. In deze fase van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de klas naar huis gaat bij een besmetting. Elke dag niet op school, is er één te veel. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.

De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten moet een leerling of leraar zich laten testen in de GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine. Onderwijspersoneel hoeft vanaf 25 september onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Van alles en nog wat...

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,

Hierbij enkele zaken die wij met u willen delen.

Koningsspelen

De koningsspelen op vrijdag 23 april zullen, net als vorig jaar, anders verlopen dan de jaren ervoor. Zo gaat het koningsontbijt helaas niet door.

Uiteraard maken we er wel een extra gezellige dag van. De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 doen dat ’s morgens en de groepen 5 tot en met 8 nemen in de middag het stokje over.

Studiedag en Koningsdag

Op 26 april en 27 april is de school gesloten.

Vloeken

Het valt ons de laatste tijd op dat er woorden langskomen die we zeer ongepast vinden. We gaan hier de komende tijd heel nadrukkelijk op letten en kinderen heel concreet aanspreken als er gevloekt wordt.

Meivakantie van zaterdag 1 Mei t/m zondag 16 mei

Overblijven voor overblijvers

Na de meivakantie, dus met ingang van 17 mei 2021, gaat het overblijven weer terug naar normaal.

Dat betekent dus concreet dat vanaf dat moment alleen de kinderen met een betalingsregeling (jaar- of strippenkaart) nog zullen overblijven.

Corona

Corona blijft een ieder van ons bezighouden. We merken dat we op dit moment, met de huidige afspraken een redelijk stabiele situatie in en rond de school hebben. Onder het personeel is minimale uitval en/of ziekte, wat betekent dat we gelukkig nauwelijks groepen naar huis hebben hoeven te sturen. Onder de kinderen wisselt het aantal besmettingen en ziekteverschijnselen sterk per dag. Fijn dat een ieder alert blijft op signalen van corona en daar naar handelt.

Verkeersexamen

Op 17 mei vindt voor groep 7 het praktijkfietsverkeersexamen plaats.


We wensen u een fijn weekend!

Overblijf tot aan de meivakantie en Pasen

Beste ouder(s), verzorger(s),

We hebben besloten om de overblijf in ieder geval door te zetten tot aan de meivakantie. Tegen die tijd bekijken we weer of we de noodzaak zien tot verlengen.

We kijken terug op een gezellige dag waarin er genoeg ruimte was voor 1 april grappen en ook de Paaslunch geslaagd was.

We wensen u mooie Paasdagen!

Team De Violier

Pasen 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Nog even ter herinnering, morgen vieren we op school, in de groep, Pasen. We hebben nagedacht hoe we er, ondanks Corona, een mooie, betekenisvolle en gezellige dag van kunnen maken. We denken dat het gezamenlijk lunchen hier mooi bij past.

Om die lunch toch Corona-proof en met in achtneming van de hygiëne regels te kunnen realiseren hebben wij aan u een vraag.

“Wilt u morgen voor uw eigen kind(eren) een zo compleet mogelijk paaslunchpakket meegeven?” 

We laten het volledig aan uw fantasie over wat er in dit lunchpakket zit en zijn benieuwd wat de kinderen meekrijgen. We denken dat u als geen ander weet hoeveel, of weinig uw zoon/dochter eet.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Pasen 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Aanstaande donderdag vieren we op school, in de groep, Pasen. We hebben nagedacht hoe we er, ondanks Corona, een mooie, betekenisvolle en gezellige dag van kunnen maken. We denken dat het gezamenlijk lunchen hier mooi bij past.

Om die lunch toch Corona-proof en met in achtneming van de hygiëne regels te kunnen realiseren hebben wij aan u een vraag.

“Wilt u volgende week donderdag voor uw eigen kind(eren) een zo compleet mogelijk paaslunchpakket meegeven?”

We laten het volledig aan uw fantasie over wat er in dit lunchpakket zit en zijn benieuwd wat de kinderen meekrijgen. We denken dat u als geen ander weet hoeveel, of weinig uw zoon/dochter eet.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

 

Help je mee Vaassen weer blij te maken?

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,

Namens Kidskerk Dorpskerk en de Kindernevendienst van De Tabernakel hierbij een flyer.

Help je mee Vaassen weer blij te maken?

De kinderen van de Dorpskerk en de Tabernakel hebben een plan bedacht om mensen weer blij te maken. Als je wilt kun je daaraan meedoen. Dit jaar gaat het bij de kinderen van beide kerken over stenen.

Je kunt meedoen door op zaterdag 27 maart, tussen 10.00 en 14.00 uur gratis een mooie steen met bijbehorend knutselpakketje ophalen bij de Vaassense Dorpskerk. Die steen mag je daarna een week lang versieren. De versierde stenen kunnen op Eerste Paasdag tussen 11.00 en 14.00 uur neergelegd worden aan de voet van het kruis bij de toren van de Dorpskerk.

Om voor voldoende knutselpakketjes te kunnen zorgen vinden we het fijn als je je van tevoren opgeeft via: kidskerk@hervormdvaassen.nl. Vermeld in de e-mail je naam en het aantal kinderen waar je een pakketje voor wilt hebben. Zo hoeven we niemand teleur te stellen.

Met vriendelijke groeten namens Kidskerk en Kindernevendienst,

Annemarieke Witteveen-Patijn


Pauze, spellen & spelen

We hebben een groot plein met veel plek om te spelen.

De groepen 1 en 2 hebben hiervoor een ruim assortiment speelmateriaal. Van scheppen tot fietsjes en van buitenkeuken tot karren.

Sinds een week hebben ook de groepen 3 t/m 8 allemaal een eigen mand met spelmateriaal. Iedere groep is verantwoordelijk voor zijn eigen mand. De komende tijd gaan we kijken welk materiaal bevalt, kindproof is, wat we nog missen en graag erbij zouden willen hebben.

Gezamenlijk overblijven tot 2 april

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,

Het gezamenlijk overblijven geldt in ieder geval nog tot 2 april voor alle kinderen.

Ik realiseer mij net dat we die verlenging niet heel duidelijk hebben gecommuniceerd, waarvoor excuus.

Veranderingen in de bestaande afspraken zullen we altijd heel duidelijk expliciet communiceren.

KidsLab via de website van de bibliotheek & samenleesboeken van Delubas.

KidsLab online!

Op de website van de bibliotheek vind je het KidsLab. Deze labs bieden elke woensdag en zaterdagmiddag online een superleuke workshop aan (en in de vakantie ook op andere dagen)! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen. Onder begeleiding van een labcoach gaan ze zelf aan de slag met maak, bouw, en ontwerp workshops! Ze hebben voor deelname een laptop of computer nodig. Bij elke workshop staat beschreven welke spulletjes ze nodig hebben om mee te kunnen doen. Dat kunnen alledaagse voorwerpen zijn.

Elke workshop start om 13.30 uur en het samen bouwen/maken/ontwerpen duurt een uur.

En weet je wat het allerleukst is? Deze workshops zijn allemaal gratis te volgen!

Samenlezen met Delubas

De bibliotheek is nog niet helemaal open! Dat is jammer. Gelukkig zijn er veel online mogelijkheden om samen met je kind een boek te lezen. Tijdelijk zijn de samenleesboeken van Delubas digitaal beschikbaar. Neem eens een kijkje op de website. Hier vind je een groot aantal boeken op allerlei AVI-niveaus. Van ‘Uk wil de maan’ op AVI Start niveau tot ‘Het vuilniskonijn’ voor kinderen met het niveau AVI M5 en M6. Natuurlijk zien we jullie, zodra dat weer mag, graag in de bibliotheek om lekker zelf tussen de boeken te zoeken! 

Is dat echt zo?

Is het nieuws wat we dagelijks zien wel echt? Wil je wat meer leren over nepnieuws en zo de baas blijven over je eigen mening? Kijk dan eens op de website www.isdatechtzo.nl. Dit is een superhandige tip van de bibliotheek voor kinderen in groep 7 en 8 en hun ouders.

Kinderen nemen veel informatie online tot zich en met deze website zet je ze aan het denken; is alles wel waar wat we online te zien en te horen krijgen? Op deze manier Kun je een gesprek voeren over het computergebruik en ook nieuwe dingen ontdekken.

Een fijne voorjaarsvakantie!

Met vriendelijke groet,

Karin Wolf • Specialist Educatie

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

T: 06-12160725 • kwolf@bibliotheeknoordveluwe.nl 

15 februari Code ROOD

Beste ouders,

Na een aantal prachtige winterse dagen komt er een einde aan de sneeuw en ijspret.

De dooi treedt morgen in en dat betekent dat de kans op gladheid aanwezig is. Het KNMI geeft hiervoor code ROOD af. In verband met de veiligheid van de collega’s die moeten reizen om op school te komen hebben we besloten dat onze scholen morgen dicht zijn.

Er zal ook geen noodopvang zijn voor ouders met cruciale beroepen, dit in verband met de veiligheid van alle leerkrachten en kinderen. 

De kinderen hebben een dagje om bij te komen van het winterse weekend en er zullen geen online lessen plaatsvinden. Dinsdag pakken we de draad weer op en hopelijk komen we dan niet weer voor deze keuzes te staan.

Met vriendelijke groet, mede namens de directeuren,

Ton Diepeveen

bestuurder

We gaan dinsdag 9 februari open!

We gaan dinsdag 9 februari open!

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,

Morgen is het dan echt zo ver en gaan de schooldeuren dan toch open!

Tot morgen allemaal!

(Denk er aan dat alle kinderen overblijven!)

Team De ViolierSchoolsluiting maandag 8 februari in verband met de weersomstandigheden

Schoolsluiting 8 februari in verband met de weersomstandigheden

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,

We hadden ons er op ingesteld om morgen weer op school te starten, maar de enorme sneeuwval gooit roet in het eten. We hebben denk ik allemaal genoten van dit dikke pak sneeuw, maar de keerzijde is dat het nog te gevaarlijk is om grotere afstanden te rijden.

Daarom geven we in ieder geval morgen nog thuisonderwijs.

Gezien het feit dat veel collega’s dit de afgelopen weken vanuit de lokalen op school deden, zal het morgen misschien wat anders gaan, omdat zij nu vanuit huis werken en veelal het werk op school hebben liggen. Dat betekent dat morgen een improvisatie dag wordt.

Houd mail van de groepsleerkracht in ieder geval in de gaten!

Hopelijk kunnen we dinsdag dan echt starten.....

Met vriendelijke groet,

Frank van Arkel

Brief van het ict bedrijf

Geachte ouder(s), verzorger(s),


In de bijlage een brief nav de storingen in de afgelopen week.


Met vriendelijke groet

Frank van Arkel

Achtergrondinformatie storing MOO Informatie voor ouders