Kwaliteit van ons onderwijs in beeld

Kwaliteit van onderwijs is belangrijk. Meten of je de dingen goed doet en dus beoordelen of je de goede dingen doet is dus belangrijk.


Los van onze eigen analyses van onder meer opbrengsten en input vanuit de groeps- en leerlingbesprekingen, worden door externe instanties ook onze, openbare, schoolgegevens geanalyseerd. Twee sites die hierover nog veel meer informatie leveren zijn:
  1. Scholen op de kaart
  2. Alle cijfers
Hier vindt u bijvoorbeeld gegevens over het aantal leerlingen per schooljaar

maar ook gegevens over in- en uitstroomgegevens opbouw van het team en de nodige historische gegevens.

Heeft u n.a.v. deze gegevens vragen? 
Bel ons gerust voor een toelichting.Meest gezocht