Oudertevredenheidsonderzoek

Beste ouder(s), verzorger(s),

Inmiddels heeft u via uw oudste zoon/dochter een A4 gehad met uitleg en inloggegevens voor een oudertevredenheidsonderzoek. Dit oudertevredenheidsonderzoek toont straks informatie over de tevredenheid van u, over onze school en biedt ons weer aanknopingspunten voor onze aanpak en beleid.

Toelichting: We nemen dit onderzoek af onder gezinnen van de leerlingen op onze school. De uitslag is rond de zomervakantie online zichtbaar op de site van Vensters.nl. Het is noodzakelijk om alle vragen te beantwoorden.

Voor de antwoorden wordt een 4-puntsschaal gebruikt met de volgende waarden:

1 = - -

2 = -

3 = +

4 = + +

Voor een goede, duidelijke uitslag hebben wij uw stem hard nodig. Mocht u de enquête al hebben ingevuld dan danken wij u hartelijk voor uw input.

Met vriendelijke groet,

Namens de collega’s,

Frank van Arkel

Media
  • tevredenheid