Sneltesten personeel school en kinderopvang

Sneltesten voor personeel

In april komen de eerste dozen met sneltesten aan bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs, schrijft minister Arie Slob. Onderwijspersoneel kan zichzelf dan maximaal twee keer per week thuis preventief testen op Covid-19. Gratis en op vrijwillige basis.

Begin mei moet deze vorm van preventief testen in het primair en voortgezet onderwijs ‘landelijk uitgerold’ zijn, aldus minister Slob. Vorige week vrijdag stuurde hij hierover een brief aan scholen en schoolbesturen in het primair en in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

 

Brief:

Preventief zelftesten van onderwijspersoneel – locatie thuis

Vanaf de tweede helft van april kan het personeel op alle scholen van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, zichzelf preventief testen op het coronavirus. Dit geldt ook voor het personeel van de kinderopvang, als de opvang in hetzelfde gebouw als de school zit. Zolang medewerkers geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, kunnen ze de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf uitvoeren.

Het gebruik van de test is altijd vrijwillig. De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. Er komt instructiemateriaal beschikbaar over hoe de test gebruikt moet worden.

Klachten of nauw contact

Als medewerkers wel klachten hebben of als nauw contact naar voren komen uit bron- en contactonderzoek moeten zij zich laten testen in een GGD-teststraat. Onderwijspersoneel en personeel in de kinderopvang hebben hierbij voorrang.

Uitgangspunten voor het gebruik van zelftesten in het onderwijs

Er is een aantal punten die extra aandacht behoeven. Deze zijn ook relevant om te bespreken met uw (G)MR.

Vrijwilligheid

Voor het testen geldt volledige vrijwilligheid. Iedereen heeft het recht om deelname te weigeren. Wanneer een individu besluit niet deel te nemen aan een zelftest, mag dit nooit leiden tot uitsluiting van werkzaamheden.

Vertrouwelijkheid

Degene die de zelftest afneemt, is niet verplicht de uitslag te delen. Medewerkers wordt echter wel verzocht om een positieve uitslag te melden bij de school zodat de school maatregelen kan treffen om een uitbraak te voorkomen. Scholen gaan vertrouwelijk met deze informatie om.

Coronabesmettingen

Coronabesmettingen van leerlingen en onderwijspersoneel worden niet op persoonsniveau in het las geregistreerd door de school. De school zal daarentegen wél leerlingen en het overige personeel moeten informeren over een coronabesmetting (indexcasus) op school (uiteraard geanonimiseerd). Het advies is om binnen de school een vaste contactpersoon te benoemen aan wie testuitslagen worden doorgegeven.

Toestemming zelftest personeel

Voor de zelftest onder het personeel is geen formele schriftelijke toestemming nodig. De medewerker besluit zelf om een zelftest af te nemen.

Gevolgen testuitslag

Bij een positieve testuitslag blijft de persoon in kwestie thuis in quarantaine en wordt hij/zij verzocht om contact op te nemen met de GGD voor het afnemen van een coronatest in de GGD-teststraat. Onafhankelijk van die testuitslag volgt men het advies op dat men krijgt van de GGD. Het testen in de GGD-teststraat is erg belangrijk voor het bron- en contactonderzoek vanuit de GGD. Dit onderzoek kan pas starten als de besmetting door de GGD is geregistreerd. Een negatieve uitslag betekent dat er geen corona is gevonden. De medewerker kan dan gewoon naar school. Wel moet men zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden. De uitslag van de zelftest is 48 uur geldig. Daarom vindt het preventief testen in principe twee keer per week plaats.

Testmomenten

Op de eerste werkdag en de derde werkdag wordt in principe de zelftest gedaan.

Media
  • sneltest