In geval van Corona besmetting in een groep

Beste allemaal,

Op 
https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19-nauw-contact
staat vermeld hoe te handelen bij besmetting op school.

Ook op de site van de GGD NOG staat de nodige informatie:
https://www.ggdnog.nl/professionals/scholen/infectieziekte-op-school/corona

Media
  • corona