Stichting Leergeld

Voor wie is Leergeld bedoeld

 Stichting Leergeld Noord Veluwe richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van wie de ouders/verzorgers een besteedbaar inkomen hebben beneden 120% van het wettelijk sociaal minimum, die wonen in de gemeente Epe, Hattem, Heerde of Oldebroek. 

N.B.  Per afdeling (gemeente) kunnen de beschikbare financiën verschillen. Het toekennen van aanvragen in een afdeling is alleen mogelijk als de financiële middelen daarvoor toereikend zijn.  


Leergeld helpt deze kinderen door voor hen schoolse-  en buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken, zoals: 

·       lidmaatschap van een sportclub, gymnastiekvereniging, scouting
·       muziekles, danscursus, fitness, zwemles
·       de kleding en andere noodzakelijke zaken hierbij 
·       het schoolreisje of het schoolkamp bij het basisonderwijs; schoolreis of excursie bij het voortgezet onderwijs
·       (een deel van) de ouderbijdrage (basisschool)
·       vanaf 12 jaar een tweedehands fiets of tweedehands computer

Leergeld bekijkt altijd eerst of er bestaande voorzieningen van het rijk, de gemeente of andere instanties beschikbaar zijn. Zo ja, dan wordt daarnaar verwezen. Ondersteuning door Leergeld is altijd in aanvulling op deze voorzieningen. 

Leergeld Epe: 06-30669222

leergeldepe@gmail.com

 
Media
  • leergeld