Informatiebrief 8 juni

Beste ouders/verzorgers en kinderen,
 
Op 8 juni aanstaande zullen alle scholen van stichting ProCon weer volledig open gaan. Uiteraard volgen wij hierbij de richtlijnen van het RIVM op.
De regelingen die de scholen hebben getroffen, met betrekking tot de hygiëne, de 1,5 meter afstand, geen ouders in de school of op het plein, de looproutes, enz., zoals de school van uw kind(eren) naar u heeft gecommuniceerd, blijven van kracht.
Ook al is het voor sommige leerkrachten (ook) best spannend, tegelijkertijd zien ze ernaar uit om weer met alle kinderen aan de slag te kunnen gaan.

Ter verduidelijking en aanvulling:
•    Alle groepen (dus alle kinderen) blijven tot de zomervakantie over volgens de huidige opzet.
•    De groepen 1 t/m 4 zijn vanaf 12 juni vrijdagmiddag weer gewoon vrij.
•    De drie groepen ½ hebben op de woensdagen tot de zomervakantie geen les.
•    Luizencontrole graag zelf thuis wekelijks doen!
•    Oudergesprekken in de laatste weken van het schooljaar vinden telefonisch
(bijv. via face time) plaats indien nodig, na overleg.
•    De kinderen van groep 1 en 2 ontvangen het bekende rapport. De groepen 3 t/m 8 ontvangen een aangepast rapport, waarbij wij ook de inbreng van u en uw kind(eren) vragen. Meer informatie volgt binnenkort.
 
Er is een aantal zaken waar u verder rekening mee moet houden:
 
•    In geval van ziekte kunnen wij geen noodopvang bieden. Wij hebben hiervoor niet genoeg (extra) capaciteit in de scholen en vanuit de invalpool.
•    Bij ziekte van de leerkracht blijft de betreffende groep thuis. Mocht dit zich voordoen, dan ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht via app en/of pushbericht!.

 
Wij hopen en verwachten dat met de inzet van iedereen, de volledige opening van de scholen goed zal gaan verlopen.
 

Met vriendelijke groet,
 
Ton Diepeveen
bestuurder
Stichting ProCon


Media
  • Imagecf8da3d1553841068bd40214d2dabe28