Voedseleducatie-programma's

Onderzoek: Wat is het effect van voedseleducatie-programma's?

Voedseleducatie is niet meer weg te denken op basisscholen in Nederland. Zo doen jaarlijks bijna 3.000 basisscholen mee aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma en maken 5000 basisscholengebruik van het lesprogramma Smaaklessen.

 

Bij Wageningen University & Research, waar Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit onderdeel van is, wordt onderzoek gedaan naar structurele inbedding van gezonde voeding op de basisschool.
Dat is belangrijk, want voldoende consumptie van gezond eten zoals groente en fruit is cruciaal vanuit het perspectief van gezondheid én duurzaamheid.


Wat maakt een voedseleducatieprogramma's, zoals EU-Schoolfruit en Smaaklessen, effectief? Promovendus Angeliek Verdonschot, Wageningen University, doet onderzoek naar effectieve componenten van voedseleducatieprogramma's in Nederland.

Dit schooljaar doen 1.700 kinderen uit groep 6 en 7 mee aan de studie. Met behulp van een vragenlijsten die in verschillende periodes worden afgenomen worden de volgende aspecten gemeten:

  1. kennis over voeding
  2. groente- en fruitconsumptie
  3. voedselvaardigheden
Door de drie verschillende groepen te vergelijken wordt gekeken naar de invloed van 1) de educatie component (door middel van Smaaklessen) en
2) de omgevingscomponent - de beschikbaarheid van groente en fruit (door middel van EU-Schoolfruit).

Project: Groente en fruit, vanzelfsprekend!
Naast het meten van het effect van voedseleducatie, wordt ook onderzocht wat de wensen, mogelijkheden, succesfactoren en barrières van verschillende type ouders en van verschillende scholen bij het beschikbaar stellen van groente en fruit op school.

Op basis van deze resultaten worden kansrijke strategieën geselecteerd en onderzocht op effectiviteit.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een bewezen effectieve aanpak voor basisscholen en ouders om de beschikbaarheid van groente en fruit op school te verhogen.
Media
  • appel