Kerstmarkt 2018

Beste ouder(s), kinderen en sponsoren.


Dankzij uw inzet en bijdragen hebben we een bedrag opgehaald van 2302,00 euro.

1151,00 euro gaat naar Dorcas.

Voor de andere 1151,00 euro schaffen we muziekinstrumenten aan voor de school.

Een speciaal woord van dank voor de ouderraadsleden voor al hun inzet!

Namens de collega's wens ik u allen mooie kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Frank van Arkel


Media
  • kerstballen